Regeln fuer das Jollyballspiel

Vienna Jollyball Rules

Stefan Böhmdorfer & Lisa Kollmer

Gorazd Koderman Podboršek: Prevod

Ekipa sestoji iz dveh igralcev. Vsak igralec ime dve žonglerski žogi, ki veljata kot del igralca.

Za igralno žogo (jollyball) se izbere tako žogo, ki se enostavno razlikuje od žonglerskih žog vseh igralcev. Kakšen tip žoge (stageball, beanbag, russianball…)

o igralna žoga, se dogovorita tekmujoci ekipi. Ponavadi se doloci beanbag.

Igrišce je skupaj dolgo 9m in široko 6m, višina mreže je 1,62m.

Pri igri ni prisotnega sodnika, zato morajo igralci sami šteti tocke in napake ter poskušati po pravilih in pravicno v primeru dvoma o dodelitvi tocke se tocka lahko ponovi.

Ponavadi se igra na dva dobljena seta. En set se igra do 15 tock (na dve tocki razlike, a do najvec 17 tock). Tocko lahko dobi ekipa samo, ce je servirala, drugace pride samo do menjave servisa. Iz casovnih razlogov se pravila na tekmovanjih (EJC…) lahko prilagodijo.

Met v nasprotnikov del igrišca:

Napaka je vedno, ce:

Dokler se igralne žoge ne vrže cez mrežo nasprotniku, velja kot napaka:

Servis:

Napaka ni, ce se igralna žoga dotakne mreže, razen pri servisu.

Znotraj lastne ekipe se lahko igra s katerimkoli delom telesa, izjema je odboj z roko.

Kdo bo zacel s prvim servisom, dolocimo s tremi lepimi podajami cez mrežo, po katerih se nato igra za servis.

(Zaradi preglednosti so pravila napisana v moški obliki.)


About the authors and for comments on the history of these jollyball rules, please, see the German text or the English translation.

Gorazd Koderman Podboršek (Slovenia): Participant of the European jollyball tournament at the EJC 2012 in Lublin, Poland. He has kindly contributed the Slovenian translation of the Vienna jollyball rules.

Copyright by the authors and the translator. Published with their permission. February 2014.